k.ú.: 678627 - Kynšperk nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1142423
zahrada 658 391666
travní p. 197 1093217
lesní poz les s budovou 1 27
lesní poz les(ne hospodář) 8 151522
lesní poz 24 2570452
vodní pl. nádrž umělá 4 38966
vodní pl. rybník 1 13493
vodní pl. tok přirozený 69 275402
vodní pl. tok umělý 5 4099
vodní pl. zamokřená pl. 1 810
zast. pl. společný dvůr 13 3547
zast. pl. zbořeniště 9 1173
zast. pl. 1436 235979
ostat.pl. jiná plocha 219 179283
ostat.pl. manipulační pl. 74 125242
ostat.pl. neplodná půda 73 88597
ostat.pl. ost.dopravní pl. 4 882
ostat.pl. ostat.komunikace 309 330903
ostat.pl. pohřeb. 2 24354
ostat.pl. silnice 12 68669
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 14 65075
ostat.pl. zeleň 50 60547
Celkem KN 3281 6866328
Par. DKM 3281 6866328
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 78
č.p. garáž 4
č.p. jiná st. 10
č.p. obchod 9
č.p. obč.vyb. 41
č.p. rod.dům 479
č.p. víceúčel 22
č.p. výroba 13
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 2
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 579
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 18
bez čp/če výroba 21
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 1402
byt.z. byt 1229
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. byt 2
Celkem JED 1240
LV 2200
spoluvlastník 3603

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.11.2011
THM-V 1:1000 01.01.1973 23.11.2011
FÚO 1:2000 01.01.1973 23.11.2011
FÚO 1:2000 01.01.1973 23.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 14:40

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.