k.ú.: 678643 - Liboc u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 15 666647
zahrada 42 43650
travní p. 45 409123
lesní poz les(ne hospodář) 11 111693
lesní poz 1 147
vodní pl. nádrž umělá 4 40141
vodní pl. rybník 2 22453
vodní pl. tok přirozený 9 42238
vodní pl. tok umělý 4 3870
zast. pl. zbořeniště 1 711
zast. pl. 62 16075
ostat.pl. dráha 4 16036
ostat.pl. jiná plocha 18 18782
ostat.pl. manipulační pl. 4 21194
ostat.pl. neplodná půda 18 48702
ostat.pl. ostat.komunikace 30 40389
ostat.pl. silnice 3 6873
Celkem KN 273 1508724
Par. DKM 273 1508724
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. rod.dům 24
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 61
byt.z. byt 7
Celkem JED 7
LV 82
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.10.2005
DKM-KPÚ 27.02.2002 1:1000 01.07.2002 *)
THM-V 1:2000 01.01.1974 18.10.2005
S-SK GS 1:2880 1841 01.04.1961


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 22.05.2022 07:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.