k.ú.: 678651 - Štědrá u Kynšperka nad Ohří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Sokolov email: kp.sokolov@cuzk.cz
Boženy Němcové 1932, 35601 Sokolov telefon: 352357711 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3409 - Sokolov NUTS4 CZ0413
Obec 560499 - Kynšperk nad Ohří NUTS5 CZ0413560499
Pracoviště 409 - Sokolov

Obec s rozšířenou působností 4107 - Sokolov
Pověřený obecní úřad 41073 - Kynšperk nad Ohří

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 19
orná půda 37 1575736
zahrada 35 64192
travní p. mez, stráň 1 503
travní p. 57 347689
lesní poz les(ne hospodář) 4 111034
lesní poz 11 743937
vodní pl. nádrž umělá 1 932
vodní pl. tok přirozený 1 1477
vodní pl. tok umělý 1 2440
vodní pl. zamokřená pl. 6 31950
zast. pl. 33 12620
ostat.pl. dálnice 2 19695
ostat.pl. jiná plocha 11 7482
ostat.pl. manipulační pl. 2 5211
ostat.pl. neplodná půda 25 64424
ostat.pl. ostat.komunikace 34 29122
ostat.pl. silnice 5 31618
Celkem KN 267 3050081
Par. DKM 267 3050081
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 14
č.e. rod.rekr 10
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 30
LV 56
spoluvlastník 67

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.12.2004
THM-V 1:2000 01.01.1974 31.12.2004
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Sokolov.

vypočteno: 27.05.2022 15:26

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.