k.ú.: 678678 - Kyselka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 555347 - Kyselka NUTS5 CZ0412555347
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 18 6959
travní p. 15 47993
lesní poz les s budovou 1 486
lesní poz les(ne hospodář) 1 485
lesní poz 14 509755
vodní pl. tok přirozený 3 3263
vodní pl. vod.pl.s budovou 2 1756
zast. pl. zbořeniště 1 120
zast. pl. 43 29215
ostat.pl. jiná plocha 21 46802
ostat.pl. manipulační pl. 3 9279
ostat.pl. neplodná půda 23 12526
ostat.pl. ostat.komunikace 1 7682
ostat.pl. silnice 3 35424
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2122
ostat.pl. zeleň 6 19893
Celkem KN 156 733760
Par. KMD 156 733760
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 10
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
Celkem BUD 41
LV 33
spoluvlastník 48

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2016
S-SK GS 1:2880 1842 23.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 11:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.