k.ú.: 678732 - Brzánky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 546755 - Brzánky NUTS5 CZ0423546755
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4211 - Roudnice nad Labem
Pověřený obecní úřad 42111 - Roudnice nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 134 1001752
chmelnice 22 173603
vinice 21 30476
zahrada 85 68294
ovoc. sad 7 42071
travní p. 32 34851
lesní poz 14 90507
vodní pl. nádrž přírodní 2 3691
vodní pl. tok přirozený 6 319950
vodní pl. zamokřená pl. 5 10000
zast. pl. společný dvůr 2 948
zast. pl. zbořeniště 3 1359
zast. pl. 89 28639
ostat.pl. jiná plocha 48 51213
ostat.pl. manipulační pl. 7 6391
ostat.pl. neplodná půda 190 226653
ostat.pl. ostat.komunikace 33 61003
ostat.pl. silnice 5 10325
ostat.pl. zeleň 5 223
Celkem KN 710 2161949
Par. DKM 312 1816599
Par. KMD 398 345350
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 43
č.p. rod.rekr 6
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 7
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 88
LV 146
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.02.2013
DKM-KPÚ 10.11.2004 1:1000 22.02.2005 *) v rozsahu PÚ
S-SK GS 1:2880 1843 11.02.2013


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 16.05.2022 16:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.