k.ú.: 678759 - Kytín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Praha-západ email: kp.pzapad@cuzk.cz
Pod sídlištěm 9/1800, 18213 Praha telefon: 284041111 fax:284043013

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3210 - Praha-západ NUTS4 CZ020A
Obec 571261 - Kytín NUTS5 CZ020A571261
Pracoviště 210 - Praha-západ

Obec s rozšířenou působností 2105 - Černošice
Pověřený obecní úřad 21055 - Mníšek pod Brdy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 502 2895302
zahrada 457 316285
ovoc. sad 14 26836
travní p. 396 1003569
lesní poz les s budovou 7 219
lesní poz 99 6142380
vodní pl. nádrž umělá 4 4671
vodní pl. tok přirozený 40 7352
vodní pl. tok umělý 44 8793
vodní pl. zamokřená pl. 1 1411
zast. pl. zbořeniště 5 706
zast. pl. 633 92505
ostat.pl. jiná plocha 101 69771
ostat.pl. manipulační pl. 27 23854
ostat.pl. neplodná půda 19 25776
ostat.pl. ostat.komunikace 130 152012
ostat.pl. pohřeb. 3 2482
ostat.pl. silnice 27 35070
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 96 71475
ostat.pl. zamokřená pl. 2 2045
ostat.pl. zeleň 17 8323
Celkem KN 2624 10890837
Par. DKM 1 37
Par. KMD 2623 10890800
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 75
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 124
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 77
č.e. rod.rekr 241
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 43
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 3
Celkem BUD 613
LV 733
spoluvlastník 1123

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2017
S-SK GS 1:2880 1840 29.11.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Praha-západ.

vypočteno: 20.05.2022 20:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.