k.ú.: 678767 - Dolní Falknov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562645 - Kytlice NUTS5 CZ0421562645
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42022 - Česká Kamenice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 10 4855
zahrada 48 36320
travní p. 123 200792
lesní poz 52 8310977
vodní pl. nádrž přírodní 1 144
vodní pl. nádrž umělá 3 31828
vodní pl. tok přirozený 20 11058
zast. pl. zbořeniště 42 3704
zast. pl. 120 32518
ostat.pl. dráha 5 43409
ostat.pl. jiná plocha 31 60362
ostat.pl. manipulační pl. 2 9681
ostat.pl. neplodná půda 19 32959
ostat.pl. ostat.komunikace 42 73927
ostat.pl. silnice 9 67401
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 99
Celkem KN 528 8920034
Par. KMD 528 8920034
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 53
č.p. rod.rekr 2
č.p. ubyt.zař 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 120
LV 92
spoluvlastník 117

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.06.2010
S-SK GS 1824 28.06.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 16:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.