k.ú.: 678805 - Kyžlířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 517101 - Potštát NUTS5 CZ0714517101
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 3912097
zahrada 80 57301
travní p. 170 1260142
lesní poz 221 3166841
vodní pl. nádrž přírodní 1 2447
vodní pl. nádrž umělá 2 11910
vodní pl. tok přirozený 15 37366
zast. pl. zbořeniště 10 3368
zast. pl. 106 38724
ostat.pl. jiná plocha 44 31637
ostat.pl. manipulační pl. 13 33588
ostat.pl. neplodná půda 27 28085
ostat.pl. ostat.komunikace 137 414449
ostat.pl. silnice 5 72045
ostat.pl. zeleň 73 317999
Celkem KN 1071 9387999
Par. DKM 467 6174664
Par. KMD 604 3213335
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.e. rod.rekr 19
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 101
LV 153
spoluvlastník 204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.11.2010
DKM-KPÚ 18.12.2009 1:1000 18.12.2009 *)
S-SK ŠS 1:2880 1830 26.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 21.05.2022 23:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.