k.ú.: 678856 - Labuty - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586315 - Labuty NUTS5 CZ0645586315
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62102 - Kyjov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 815 1675024
vinice 28 35566
zahrada 63 63716
ovoc. sad 3 113
travní p. 7 11377
vodní pl. nádrž přírodní 2 1398
vodní pl. nádrž umělá 1 568
vodní pl. tok přirozený 8 36667
vodní pl. tok umělý 5 4756
zast. pl. zbořeniště 3 541
zast. pl. 126 51762
ostat.pl. jiná plocha 131 231690
ostat.pl. manipulační pl. 69 25768
ostat.pl. neplodná půda 26 38323
ostat.pl. ostat.komunikace 92 102373
ostat.pl. silnice 33 12344
ostat.pl. zeleň 10 681
Celkem KN 1422 2292667
Par. DKM 1027 2115965
Par. KMD 395 176702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 7
č.p. víceúčel 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 121
LV 273
spoluvlastník 390

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.06.2012
DKM-KPÚ 20.06.2011 1:1000 20.06.2011 *)
S-SK ŠS 1:2880 1827 20.06.2012 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 17.05.2022 03:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.