k.ú.: 678864 - Lačnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 543098 - Lačnov NUTS5 CZ0723543098
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72121 - Horní Lideč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 378 888391
zahrada 494 475444
ovoc. sad 17 43925
travní p. mez, stráň 41 67880
travní p. 1911 5598826
lesní poz 687 7245038
vodní pl. nádrž umělá 29 93971
vodní pl. tok přirozený 18 43549
vodní pl. tok umělý 1 298
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 18
vodní pl. zamokřená pl. 13 28284
zast. pl. zbořeniště 3 1312
zast. pl. 525 133761
ostat.pl. jiná plocha 285 89905
ostat.pl. manipulační pl. 26 60528
ostat.pl. neplodná půda 134 225435
ostat.pl. ostat.komunikace 392 258927
ostat.pl. pohřeb. 1 5673
ostat.pl. silnice 40 57825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10997
ostat.pl. zeleň 3 2117
Celkem KN 5005 15332104
Par. KMD 5005 15332104
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 268
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 60
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 8
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 82
rozestav. 1
Celkem BUD 482
byt.z. byt 21
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 27
LV 637
spoluvlastník 1233

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.03.2013
S-SK ŠS 1:2880 1828 12.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.