k.ú.: 678911 - Prostřední Lánov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579432 - Lánov NUTS5 CZ0525579432
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5215 - Vrchlabí
Pověřený obecní úřad 52152 - Vrchlabí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 459 4015061
zahrada 263 188869
ovoc. sad 1 7053
travní p. 531 1791529
lesní poz 133 928831
vodní pl. rybník 13 57345
vodní pl. tok přirozený 38 45097
vodní pl. tok umělý 42 17071
vodní pl. zamokřená pl. 7 5266
zast. pl. společný dvůr 6 2289
zast. pl. zbořeniště 6 1631
zast. pl. 618 162659
ostat.pl. jiná plocha 308 226694
ostat.pl. manipulační pl. 115 125518
ostat.pl. mez, stráň 1 2392
ostat.pl. neplodná půda 144 117882
ostat.pl. ostat.komunikace 413 254693
ostat.pl. pohřeb. 3 5188
ostat.pl. silnice 35 55992
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 390385
ostat.pl. zeleň 16 1191
Celkem KN 3173 8402636
Par. KMD 3173 8402636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 130
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 201
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 6
č.e. bydlení 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 93
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 34
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 597
byt.z. byt 105
byt.z. garáž 10
byt.z. j.nebyt 25
obč.z. ateliér 2
obč.z. byt 22
obč.z. rozest. 14
Celkem JED 178
LV 698
spoluvlastník 1102

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.04.2015
S-SK GS 1:2880 1842 02.04.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 18.05.2022 02:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.