k.ú.: 678929 - Lanškroun - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580511 - Lanškroun NUTS5 CZ0534580511
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 5 2159
orná půda 723 6872900
zahrada 1679 722231
ovoc. sad 33 32659
travní p. 526 1151787
lesní poz ostat.komunikace 4 10797
lesní poz 75 1825796
vodní pl. nádrž přírodní 1 241
vodní pl. nádrž umělá 7 11970
vodní pl. rybník 10 460239
vodní pl. tok přirozený 42 128204
vodní pl. tok umělý 5 7288
vodní pl. zamokřená pl. 8 47614
zast. pl. společný dvůr 22 2621
zast. pl. zbořeniště 52 12261
zast. pl. 3534 782761
ostat.pl. dráha 8 45489
ostat.pl. jiná plocha 815 476575
ostat.pl. manipulační pl. 327 287149
ostat.pl. neplodná půda 40 12847
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 3488
ostat.pl. ostat.komunikace 957 728908
ostat.pl. pohřeb. 4 29480
ostat.pl. silnice 171 240753
ostat.pl. skládka 2 6404
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 184 183966
ostat.pl. zeleň 339 238098
Celkem KN 9578 14324685
Par. DKM 9577 14324647
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 436
č.p. byt.dům 101
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 22
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 16
č.p. obč.vyb 65
č.p. obč.vyb. 21
č.p. prům.obj 20
č.p. rod.dům 1025
č.p. tech.vyb 11
č.p. ubyt.zař 6
č.p. víceúčel 24
č.p. výroba 29
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 12
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 37
bez čp/če byt.dům 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 998
bez čp/če jiná st. 174
bez čp/če les.hosp 6
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 17
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če prům.obj 83
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 79
bez čp/če tech.vyb 56
bez čp/če ubyt.zař 24
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 30
bez čp/če zem.stav 18
rozestav. 11
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo hráz př. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 3394
byt.z. byt 1478
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 26
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 104
obč.z. garáž 38
obč.z. j.nebyt 6
obč.z. rozest. 12
obč.z. sk.bneb 12
Celkem JED 1692
LV 3936
spoluvlastník 6442

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.12.2012 1:1000 04.02.2013 *)
DKM 1:1000 16.06.2010
THM-V 1:1000 31.12.1977 16.06.2010
FÚO 1:2000 31.12.1977 04.02.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.12.1977


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 25.05.2022 11:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.