k.ú.: 679071 - Lány na Důlku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 671 4227591
zahrada 262 149588
ovoc. sad 7 37141
travní p. 165 284680
lesní poz 162 685929
vodní pl. nádrž umělá 6 7236
vodní pl. rybník 1 18228
vodní pl. tok přirozený 4 52743
vodní pl. tok umělý 161 48205
vodní pl. zamokřená pl. 17 45497
zast. pl. společný dvůr 4 724
zast. pl. 231 118235
ostat.pl. dráha 18 76097
ostat.pl. jiná plocha 89 80704
ostat.pl. manipulační pl. 28 33159
ostat.pl. neplodná půda 65 58114
ostat.pl. ostat.komunikace 264 113273
ostat.pl. pohřeb. 3 5930
ostat.pl. silnice 47 85680
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 12598
ostat.pl. zeleň 76 32650
Celkem KN 2287 6174002
Par. DKM 2287 6174002
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 111
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 211
byt.z. byt 18
Celkem JED 18
LV 383
spoluvlastník 611

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1986 04.08.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 12:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.