k.ú.: 679089 - Opočínek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 555134 - Pardubice NUTS5 CZ0532555134
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 276 1599564
zahrada 162 91980
ovoc. sad 2 8737
travní p. 71 402705
lesní poz 89 1212466
vodní pl. nádrž umělá 1 409
vodní pl. tok přirozený 9 122336
vodní pl. tok umělý 4 3756
vodní pl. zamokřená pl. 1 18299
zast. pl. společný dvůr 1 363
zast. pl. zbořeniště 2 650
zast. pl. 158 129108
ostat.pl. dráha 12 103267
ostat.pl. jiná plocha 49 68251
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 50
ostat.pl. manipulační pl. 7 27703
ostat.pl. neplodná půda 47 49288
ostat.pl. ostat.komunikace 65 54057
ostat.pl. silnice 4 45869
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 5311
ostat.pl. zeleň 4 15576
Celkem KN 966 3959745
Par. DKM 966 3959745
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. obč.vyb 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 34
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
rozestav. 3
Celkem BUD 149
LV 215
spoluvlastník 319

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.06.1997
S-SK GS 1:2880 1839 30.06.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 07:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.