k.ú.: 679097 - Srnojedy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 553719 - Srnojedy NUTS5 CZ0532553719
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 338 1445416
zahrada 307 125688
ovoc. sad 1 4135
travní p. 58 60223
lesní poz 7 21580
vodní pl. tok přirozený 9 183862
vodní pl. tok umělý 80 49674
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 7
zast. pl. společný dvůr 2 355
zast. pl. zbořeniště 1 68
zast. pl. 377 78290
ostat.pl. dráha 5 17494
ostat.pl. jiná plocha 21 32619
ostat.pl. manipulační pl. 20 114811
ostat.pl. neplodná půda 65 71774
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 290
ostat.pl. ostat.komunikace 134 90135
ostat.pl. silnice 11 19252
ostat.pl. skládka 4 152470
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2541
ostat.pl. zeleň 9 5152
Celkem KN 1454 2475836
Par. DKM 1454 2475836
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 80
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 202
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 9
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 6
vod.dílo jez 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 364
LV 418
spoluvlastník 614

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.05.1999
ZMVM 1:2000 01.09.1986 05.05.1999
S-SK GS 1:2880 1839 01.09.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 03:25

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.