k.ú.: 679119 - Lanžhot - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584622 - Lanžhot NUTS5 CZ0644584622
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda dobývací prost. 2 9715
orná půda skleník-pařeniš. 1 6958
orná půda 1317 11392287
vinice 159 396820
zahrada 858 297516
ovoc. sad 2 9114
travní p. 201 4570491
lesní poz 507 31270386
vodní pl. nádrž přírodní 12 440960
vodní pl. nádrž umělá 4 7223
vodní pl. rybník 18 143338
vodní pl. tok přirozený 277 1975567
vodní pl. tok umělý 17 68583
vodní pl. zamokřená pl. 75 536004
zast. pl. společný dvůr 20 7773
zast. pl. zbořeniště 93 16498
zast. pl. 1832 950921
ostat.pl. dráha 51 250922
ostat.pl. dálnice 17 314220
ostat.pl. jiná plocha 420 457914
ostat.pl. manipulační pl. 228 642452
ostat.pl. neplodná půda 77 146796
ostat.pl. ostat.komunikace 312 639026
ostat.pl. pohřeb. 1 8351
ostat.pl. silnice 39 155968
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 34515
ostat.pl. zeleň 97 83111
Celkem KN 6644 54833429
EN 125 320327
PK 3888 14717068
Celkem ZE 4013 15037395
Par. DKM 102 126356
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 917
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 5
č.p. jiná st. 8
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 16
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 313
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 5
č.e. tech.vyb 1
č.e. víceúčel 1
č.e. výroba 2
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 79
bez čp/če jiná st. 102
bez čp/če les.hosp 8
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 16
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 35
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 40
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 5
vod.dílo hráz pod 9
Celkem BUD 1625
byt.z. byt 46
Celkem JED 46
LV 2672
spoluvlastník 14231

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.05.2012 1:1000 11.06.2012 *) Z-5631/2012-704
S-SK ŠS 1:2880 1826 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 10/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 17.05.2022 06:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.