k.ú.: 679127 - Lanžov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Trutnov email: kp.trutnov@cuzk.cz
Horská 822, 54101 Trutnov telefon: 499316111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3610 - Trutnov NUTS4 CZ0525
Obec 579441 - Lanžov NUTS5 CZ0525579441
Pracoviště 610 - Trutnov

Obec s rozšířenou působností 5203 - Dvůr Králové nad Labem
Pověřený obecní úřad 52031 - Dvůr Králové nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1307644
zahrada 178 254329
travní p. mez, stráň 4 5794
travní p. 328 2104448
lesní poz 47 1357944
vodní pl. nádrž umělá 3 8194
vodní pl. rybník 2 133836
vodní pl. tok přirozený 73 62295
vodní pl. tok umělý 15 7728
vodní pl. zamokřená pl. 1 440
zast. pl. zbořeniště 2 268
zast. pl. 174 73643
ostat.pl. jiná plocha 45 44932
ostat.pl. manipulační pl. 8 11745
ostat.pl. neplodná půda 12 14107
ostat.pl. ostat.komunikace 103 145171
ostat.pl. pohřeb. 1 4398
ostat.pl. silnice 45 67229
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 22788
ostat.pl. zeleň 4 3330
Celkem KN 1179 5630263
Par. DKM 1080 4396657
Par. KMD 99 1233606
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 45
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če ubyt.zař 11
bez čp/če zem.stav 16
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 169
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 299
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 02.07.2021
DKM 1:1000 10.09.2019 mapování
KMD 1:1000 08.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 08.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Trutnov.

vypočteno: 22.05.2022 06:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.