k.ú.: 679160 - Lásenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546623 - Lásenice NUTS5 CZ0313546623
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 3198953
zahrada 266 183526
ovoc. sad 1 18231
travní p. 403 2177814
lesní poz les s budovou 2 71
lesní poz 282 2183977
vodní pl. nádrž umělá 3 982
vodní pl. rybník 49 1597787
vodní pl. tok přirozený 21 101601
vodní pl. tok umělý 102 31744
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 36
vodní pl. zamokřená pl. 55 92092
zast. pl. 428 126996
ostat.pl. foto. elektrárna 1 3507
ostat.pl. jiná plocha 444 454552
ostat.pl. manipulační pl. 21 33799
ostat.pl. mez, stráň 2 1425
ostat.pl. neplodná půda 5 1544
ostat.pl. ostat.komunikace 80 99130
ostat.pl. silnice 10 73262
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 15225
ostat.pl. zeleň 48 15719
Celkem KN 2578 10411973
Par. KMD 2578 10411973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 6
č.p. obč.vyb 6
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 132
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 91
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 4
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 2
Celkem BUD 415
byt.z. byt 17
byt.z. garáž 12
Celkem JED 29
LV 513
spoluvlastník 645

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 01.11.2016
S-SK GS 1:2880 1828 01.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 10:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.