k.ú.: 679194 - Krakovec na Moravě - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 589675 - Laškov NUTS5 CZ0713589675
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71082 - Prostějov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 538 2207783
zahrada 81 62741
ovoc. sad 6 22967
travní p. 81 122574
lesní poz 68 3345997
vodní pl. nádrž umělá 1 384
vodní pl. tok přirozený 11 55757
vodní pl. tok umělý 5 2155
vodní pl. zamokřená pl. 1 96
zast. pl. 100 33361
ostat.pl. jiná plocha 33 16182
ostat.pl. manipulační pl. 6 5912
ostat.pl. ostat.komunikace 67 81258
ostat.pl. silnice 8 52497
ostat.pl. zeleň 6 16443
Celkem KN 1012 6026107
Par. KMD 1012 6026107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 58
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 99
LV 134
spoluvlastník 301

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.09.2015
S-SK ŠS 1:2880 1834 30.09.2015 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 22.05.2022 01:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.