k.ú.: 679232 - Lavičky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596019 - Lavičky NUTS5 CZ0635596019
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 334 2866741
zahrada 184 115168
travní p. 187 646574
lesní poz 98 406730
vodní pl. nádrž umělá 3 2642
vodní pl. rybník 5 16555
vodní pl. tok přirozený 2 1917
vodní pl. tok umělý 1 3394
vodní pl. zamokřená pl. 3 589
zast. pl. 266 98909
ostat.pl. dálnice 10 143618
ostat.pl. jiná plocha 95 55338
ostat.pl. manipulační pl. 26 69392
ostat.pl. neplodná půda 37 67276
ostat.pl. ostat.komunikace 82 159629
ostat.pl. silnice 8 69700
ostat.pl. skládka 1 42
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 13363
ostat.pl. zeleň 7 9157
Celkem KN 1351 4746734
Par. DKM 1351 4746734
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 115
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 25
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 21
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 251
obč.z. byt 35
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 37
LV 333
spoluvlastník 448

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.09.2009
DKM-KPÚ 07.02.2005 1:1000 08.04.2005 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1835 29.09.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 09:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.