k.ú.: 679259 - Lavičné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578304 - Lavičné NUTS5 CZ0533578304
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5312 - Svitavy
Pověřený obecní úřad 53121 - Svitavy

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 1688969
zahrada 123 67423
travní p. 91 504264
lesní poz 44 2161734
vodní pl. tok přirozený 6 2917
zast. pl. společný dvůr 2 1123
zast. pl. zbořeniště 4 455
zast. pl. 101 30899
ostat.pl. jiná plocha 37 8122
ostat.pl. manipulační pl. 11 18187
ostat.pl. neplodná půda 24 12007
ostat.pl. ostat.komunikace 109 135581
ostat.pl. silnice 12 25593
ostat.pl. zeleň 4 32578
Celkem KN 639 4689852
Par. DKM 242 2511664
Par. KMD 397 2178188
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 57
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 95
LV 116
spoluvlastník 165

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.02.2015
DKM-KPÚ 27.09.2012 1:1000 27.09.2012 *)
S-SK GS 1:2880 1839 26.02.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 01:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.