k.ú.: 679275 - Lazinov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581887 - Lazinov NUTS5 CZ0641581887
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62022 - Letovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 149 874326
zahrada 108 74023
ovoc. sad 9 29050
travní p. mez, stráň 3 3718
travní p. 71 246318
lesní poz ostat.komunikace 3 21240
lesní poz 105 1563917
vodní pl. nádrž umělá 1 533554
zast. pl. zbořeniště 7 695
zast. pl. 144 28232
ostat.pl. jiná plocha 121 36214
ostat.pl. manipulační pl. 18 16015
ostat.pl. neplodná půda 200 260203
ostat.pl. ostat.komunikace 102 128292
ostat.pl. silnice 7 46159
ostat.pl. zeleň 2 2327
Celkem KN 1050 3864283
Par. DKM 438 2984310
Par. KMD 612 879973
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 138
LV 216
spoluvlastník 333

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 01.11.2016 1:1000 02.11.2016 *)
KMD 1:1000 31.10.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826 02.11.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 18.05.2022 20:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.