k.ú.: 679305 - Horní Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573094 - Lázně Bělohrad NUTS5 CZ0522573094
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 403 2101641
zahrada 317 229788
ovoc. sad 20 44790
travní p. 250 539301
lesní poz 395 3388005
vodní pl. tok přirozený 31 31203
vodní pl. tok umělý 6 4674
zast. pl. zbořeniště 2 52
zast. pl. 358 141519
ostat.pl. dráha 11 60641
ostat.pl. jiná plocha 61 24950
ostat.pl. manipulační pl. 29 30531
ostat.pl. neplodná půda 45 15968
ostat.pl. ostat.komunikace 506 208826
ostat.pl. pohřeb. 2 5455
ostat.pl. silnice 13 27456
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11649
ostat.pl. zeleň 8 16636
Celkem KN 2460 6883085
Par. DKM 2460 6883085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 248
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 348
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 410
spoluvlastník 638

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1986 09.12.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1986 09.12.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 13:37

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.