k.ú.: 679313 - Hřídelec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573094 - Lázně Bělohrad NUTS5 CZ0522573094
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 960112
zahrada 94 79756
ovoc. sad 3 14791
travní p. 103 205798
lesní poz 72 966171
vodní pl. nádrž přírodní 2 406
vodní pl. rybník 7 8261
vodní pl. tok přirozený 9 10540
vodní pl. zamokřená pl. 1 1410
zast. pl. společný dvůr 1 74
zast. pl. zbořeniště 1 932
zast. pl. 90 35158
ostat.pl. dráha 3 47691
ostat.pl. jiná plocha 27 13404
ostat.pl. manipulační pl. 1 158
ostat.pl. neplodná půda 20 6282
ostat.pl. ostat.komunikace 75 53094
ostat.pl. pohřeb. 1 620
ostat.pl. silnice 6 34876
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 277
Celkem KN 664 2439811
Par. DKM 664 2439811
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 60
č.p. rod.rekr 2
č.p. shromaž. 1
č.p. zem.used 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 87
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 133
spoluvlastník 176

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.03.2002
ZMVM 1:2000 01.11.1986 25.03.2002
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 19:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.