k.ú.: 679348 - Prostřední Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573094 - Lázně Bělohrad NUTS5 CZ0522573094
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5207 - Jičín
Pověřený obecní úřad 52073 - Lázně Bělohrad

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 193 991896
zahrada 179 110930
ovoc. sad 3 6917
travní p. 90 133142
vodní pl. tok přirozený 2 10728
zast. pl. 198 55665
ostat.pl. dráha 1 6841
ostat.pl. jiná plocha 11 1745
ostat.pl. manipulační pl. 22 36381
ostat.pl. neplodná půda 3 417
ostat.pl. ostat.komunikace 131 64750
ostat.pl. silnice 3 11908
ostat.pl. zeleň 3 3934
Celkem KN 839 1435254
Par. DKM 839 1435254
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 131
č.p. výroba 4
č.p. zem.used 5
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 189
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 267
spoluvlastník 415

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1986 04.08.2000
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1986


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 22.05.2022 09:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.