k.ú.: 679381 - Lázně Libverda - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Frýdlant email: kp.frydlant@cuzk.cz
ul. Míru 163, 46401 Frýdlant telefon: 482416000 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3505 - Liberec NUTS4 CZ0513
Obec 564206 - Lázně Libverda NUTS5 CZ0513564206
Pracoviště 532 - Frýdlant

Obec s rozšířenou působností 5102 - Frýdlant
Pověřený obecní úřad 51022 - Nové Město pod Smrkem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 475401
zahrada 224 169270
travní p. 280 1946478
lesní poz les(ne hospodář) 2 35114
lesní poz 128 10050294
vodní pl. nádrž umělá 1 12079
vodní pl. tok přirozený 14 49786
vodní pl. zamokřená pl. 1 223
zast. pl. společný dvůr 5 1530
zast. pl. zbořeniště 14 6333
zast. pl. 274 71499
ostat.pl. jiná plocha 50 44874
ostat.pl. manipulační pl. 39 42634
ostat.pl. neplodná půda 25 15205
ostat.pl. ostat.komunikace 179 135939
ostat.pl. pohřeb. 1 2101
ostat.pl. silnice 5 45515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 16005
ostat.pl. zeleň 21 142222
Celkem KN 1304 13262502
Par. DKM 1233 4046996
Par. KMD 71 9215506
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 31
č.p. rod.dům 104
č.p. rod.rekr 23
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 47
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
Celkem BUD 268
byt.z. byt 64
byt.z. j.nebyt 5
Celkem JED 69
LV 254
spoluvlastník 335

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.07.2015
KMD 1:1000 31.07.2015
FÚO 1:2000 31.12.1977 31.07.2015 Od 1977. Na části FUO2 Raspenava (námitky 1977).
S-SK GS 1:2880 1977 31.07.2015 Od 1972. Na části mimo a)THM Frýdlant 1972, b)FÚO2 Raspenava 1977.
THM-G 1:2000 31.12.1972 31.07.2015 Od 1972. Na části THM Frýdlant (námitky 1972).
S-SK GS 1:2880 1972 31.12.1977 Od 1972. Na části mimo THM Frýdlant 1972.
S-SK GS 1:2880 1843 31.12.1972 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Frýdlant.

vypočteno: 18.05.2022 21:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.