k.ú.: 679399 - Lazníčky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514446 - Lazníčky NUTS5 CZ0714514446
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 681 1992020
chmelnice 106 243983
zahrada 150 116195
ovoc. sad 26 63117
travní p. 172 257728
lesní poz 24 47213
vodní pl. nádrž umělá 1 525
vodní pl. tok přirozený 9 8679
vodní pl. tok umělý 12 2079
zast. pl. společný dvůr 2 175
zast. pl. zbořeniště 6 2187
zast. pl. 127 42507
ostat.pl. jiná plocha 22 8856
ostat.pl. manipulační pl. 13 11059
ostat.pl. neplodná půda 59 40669
ostat.pl. ostat.komunikace 173 66113
ostat.pl. silnice 5 22141
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8421
Celkem KN 1591 2933667
Par. DKM 1 1206
Par. KMD 1590 2932461
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 82
č.p. shromaž. 1
č.e. byt.dům 2
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 8
č.e. výroba 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če shromaž. 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 121
LV 218
spoluvlastník 309

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2017
KM-D 1:2000 09.07.2002 08.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.07.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.