k.ú.: 679402 - Svrčov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Přerov email: kp.prerov@cuzk.cz
Husova 2/2846, 75163 Přerov telefon: 581706911 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 514471 - Lazníky NUTS5 CZ0714514471
Pracoviště 808 - Přerov

Obec s rozšířenou působností 7109 - Přerov
Pověřený obecní úřad 71092 - Přerov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 71 189069
zahrada 31 26072
ovoc. sad 2 12519
travní p. 54 99992
vodní pl. tok přirozený 9 4543
vodní pl. tok umělý 17 3153
zast. pl. zbořeniště 2 539
zast. pl. 25 8113
ostat.pl. jiná plocha 3 846
ostat.pl. manipulační pl. 1 931
ostat.pl. neplodná půda 5 839
ostat.pl. ostat.komunikace 12 8090
ostat.pl. silnice 1 8300
Celkem KN 233 363006
Par. KMD 233 363006
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.p. víceúčel 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 25
LV 57
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2017
KM-D 1:2000 01.11.1999 11.10.2017
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.1999


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Přerov.

vypočteno: 24.05.2022 01:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.