k.ú.: 679437 - Lázy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 578380 - Městečko Trnávka NUTS5 CZ0533578380
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5308 - Moravská Třebová
Pověřený obecní úřad 53082 - Moravská Třebová

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 299 2861002
zahrada 114 60896
ovoc. sad 12 35274
travní p. mez, stráň 6 7995
travní p. 198 979544
lesní poz les s budovou 1 91
lesní poz 296 5215120
vodní pl. tok přirozený 10 64321
vodní pl. tok umělý 17 24621
zast. pl. zbořeniště 5 192
zast. pl. 134 75588
ostat.pl. dráha 1 24061
ostat.pl. jiná plocha 62 50674
ostat.pl. manipulační pl. 27 36762
ostat.pl. neplodná půda 74 99279
ostat.pl. ostat.komunikace 91 182777
ostat.pl. silnice 7 36246
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2974
ostat.pl. zeleň 20 34877
Celkem KN 1376 9792294
Par. DKM 729 4380091
Par. KMD 647 5412203
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 35
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
vod.dílo hráz pod 11
Celkem BUD 103
LV 168
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2010
DKM-KPÚ 13.05.2005 1:1000 22.06.2005 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 21.06.2005
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.11.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 07:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.