k.ú.: 679470 - Lažánky u Veverské Bítýšky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583260 - Lažánky NUTS5 CZ0643583260
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 837 2973756
zahrada 226 183885
ovoc. sad 38 198610
travní p. 227 548445
lesní poz les s budovou 6 169
lesní poz 325 7540887
vodní pl. nádrž umělá 3 9487
vodní pl. rybník 2 8496
vodní pl. tok přirozený 14 35772
zast. pl. společný dvůr 10 1033
zast. pl. zbořeniště 10 1186
zast. pl. 372 124012
ostat.pl. jiná plocha 131 237183
ostat.pl. manipulační pl. 195 50412
ostat.pl. neplodná půda 38 23341
ostat.pl. ostat.komunikace 199 169834
ostat.pl. pohřeb. 3 5569
ostat.pl. silnice 36 64312
ostat.pl. skládka 20 1811
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 19602
ostat.pl. zeleň 13 15150
Celkem KN 2711 12212952
Par. DKM 1021 3806073
Par. KMD 1690 8406879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 132
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 90
č.p. ubyt.zař 1
č.e. garáž 2
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 38
č.e. tech.vyb 1
č.e. ubyt.zař 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 41
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 356
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 472
spoluvlastník 620

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 17.06.2016 1:1000 20.06.2016 *)
KMD 1:1000 05.03.2012
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.06.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 01:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.