k.ú.: 679488 - Lažany u Skutče - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572241 - Skuteč NUTS5 CZ0531572241
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5304 - Chrudim
Pověřený obecní úřad 53045 - Skuteč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 13 9678
orná půda 152 1064136
zahrada 67 53416
ovoc. sad 3 13025
travní p. mez, stráň 7 8407
travní p. 46 146108
lesní poz 68 370295
vodní pl. nádrž umělá 2 3437
vodní pl. tok umělý 25 12979
vodní pl. zamokřená pl. 2 760
zast. pl. 65 24391
ostat.pl. dráha 1 2878
ostat.pl. jiná plocha 15 3787
ostat.pl. manipulační pl. 2 2956
ostat.pl. neplodná půda 5 2358
ostat.pl. ostat.komunikace 22 34582
ostat.pl. pohřeb. 1 1410
ostat.pl. silnice 4 37147
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1313
Celkem KN 501 1793063
Par. KMD 501 1793063
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 15
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 31
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 65
LV 141
spoluvlastník 190

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.06.2012
S-SK GS 1:2880 1839 11.06.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.