k.ú.: 679640 - Příšov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-sever email: kp.psever@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 567086 - Příšov NUTS5 CZ0325567086
Pracoviště 407 - Plzeň-sever

Obec s rozšířenou působností 3208 - Nýřany
Pověřený obecní úřad 32084 - Všeruby

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 24 5428
orná půda 335 999258
zahrada 168 117477
travní p. mez, stráň 42 11319
travní p. 447 461948
lesní poz 210 1080654
vodní pl. nádrž umělá 1 1379
vodní pl. tok přirozený 236 36166
vodní pl. tok umělý 16 1760
vodní pl. zamokřená pl. 1 95
zast. pl. 197 55338
ostat.pl. jiná plocha 66 41045
ostat.pl. manipulační pl. 39 14032
ostat.pl. neplodná půda 6 1186
ostat.pl. ostat.komunikace 138 53382
ostat.pl. silnice 17 35877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15867
ostat.pl. zeleň 5 570
Celkem KN 1952 2932781
Par. DKM 1952 2932781
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. rod.dům 125
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
Celkem BUD 193
LV 272
spoluvlastník 487

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2012
THM-V 1:2000 01.01.1984 30.11.2012
S-SK GS 1839 31.12.1983 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-sever.

vypočteno: 29.05.2022 03:53

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.