k.ú.: 679658 - Klášter nad Dědinou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hradec Králové email: kp.hkralove@cuzk.cz
Collinova 481, 50003 Hradec Králové telefon: 495801111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3602 - Hradec Králové NUTS4 CZ0521
Obec 576433 - Ledce NUTS5 CZ0521576433
Pracoviště 602 - Hradec Králové

Obec s rozšířenou působností 5205 - Hradec Králové
Pověřený obecní úřad 52055 - Třebechovice pod Orebem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 65 1346499
zahrada 49 29782
travní p. mez, stráň 26 28154
travní p. 66 206587
lesní poz 16 43035
vodní pl. nádrž umělá 5 46971
vodní pl. tok přirozený 18 49010
zast. pl. zbořeniště 3 1183
zast. pl. 56 38816
ostat.pl. jiná plocha 6 2818
ostat.pl. manipulační pl. 10 22572
ostat.pl. neplodná půda 7 21330
ostat.pl. ostat.komunikace 32 48887
ostat.pl. pohřeb. 1 4068
ostat.pl. silnice 3 24414
Celkem KN 363 1914126
Par. DKM 356 1894954
Par. KMD 7 19172
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.used 11
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 14
Celkem BUD 50
LV 72
spoluvlastník 107

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2020 mapování
DKM-KPÚ 1:1000 22.08.2019
KMD 1:1000 16.11.2012
S-SK GS 1:2880 1840 16.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hradec Králové.

vypočteno: 23.05.2022 19:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.