k.ú.: 679704 - Ledec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575054 - Choltice NUTS5 CZ0532575054
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 59 441906
zahrada 67 38024
ovoc. sad 1 3030
travní p. 25 101895
lesní poz 46 1379646
vodní pl. nádrž umělá 1 424
vodní pl. rybník 4 20920
vodní pl. tok přirozený 11 6604
vodní pl. tok umělý 3 411
zast. pl. společný dvůr 1 529
zast. pl. zbořeniště 1 602
zast. pl. 78 16832
ostat.pl. dobývací prost. 3 21113
ostat.pl. jiná plocha 25 11239
ostat.pl. manipulační pl. 33 88113
ostat.pl. neplodná půda 16 4702
ostat.pl. ostat.komunikace 101 80685
ostat.pl. silnice 5 7110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1116
ostat.pl. zeleň 23 26906
Celkem KN 505 2251807
Par. DKM 173 651184
Par. KMD 331 1600558
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 6
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 36
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 76
LV 111
spoluvlastník 154

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.09.2017
KMD 1:1000 30.06.2016
S-SK GS 1:2880 1839 12.09.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 16.05.2022 06:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.