k.ú.: 679712 - Ledeč nad Sázavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 568988 - Ledeč nad Sázavou NUTS5 CZ0631568988
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6111 - Světlá nad Sázavou
Pověřený obecní úřad 61111 - Ledeč nad Sázavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 2 451
orná půda 1049 3901164
zahrada 936 532228
ovoc. sad 9 27946
travní p. 668 877402
lesní poz les s budovou 3 90
lesní poz ostat.komunikace 1 45
lesní poz 147 1562645
vodní pl. nádrž umělá 1 666
vodní pl. rybník 6 28651
vodní pl. tok přirozený 86 262329
vodní pl. tok umělý 10 4777
vodní pl. zamokřená pl. 3 4723
zast. pl. společný dvůr 6 258
zast. pl. zbořeniště 14 1920
zast. pl. 2265 497915
ostat.pl. dráha 28 56960
ostat.pl. jiná plocha 364 210564
ostat.pl. manipulační pl. 239 231844
ostat.pl. neplodná půda 136 71895
ostat.pl. ostat.komunikace 563 348433
ostat.pl. pohřeb. 5 44640
ostat.pl. silnice 148 208546
ostat.pl. skládka 1 35
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 40400
ostat.pl. zeleň 41 40540
Celkem KN 6754 8957067
Par. DKM 5497 3741644
Par. KMD 1257 5215423
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 868
č.p. byt.dům 60
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 25
č.p. les.hosp 2
č.p. obchod 8
č.p. obč.vyb 49
č.p. obč.vyb. 13
č.p. prům.obj 19
č.p. rod.dům 186
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 11
č.e. garáž 64
č.e. rod.rekr 41
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 8
bez čp/če garáž 483
bez čp/če jiná st. 145
bez čp/če les.hosp 2
bez čp/če obč.vyb 23
bez čp/če prům.obj 75
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 28
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 2
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 2161
byt.z. byt 1145
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 12
byt.z. j.nebyt 14
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 1177
LV 2970
spoluvlastník 4931

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.01.2012
KMD 1:1000 23.01.2012
Ins. A 1:1000 31.12.1962 23.01.2012 přesný datum nezjištěn,intravilán, extravilán - část
S-SK GS 1:2880 1838 23.01.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 22.05.2022 09:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.