k.ú.: 679798 - Ledenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 544736 - Ledenice NUTS5 CZ0311544736
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31021 - České Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 407 4885227
zahrada 698 450849
travní p. foto. elektrárna 1 36437
travní p. 670 2212630
lesní poz les s budovou 4 107
lesní poz les(ne hospodář) 1 3054
lesní poz 355 5432060
vodní pl. nádrž přírodní 7 3331
vodní pl. nádrž umělá 5 16905
vodní pl. rybník 15 195328
vodní pl. tok přirozený 29 9361
vodní pl. tok umělý 28 76982
vodní pl. zamokřená pl. 44 96049
zast. pl. zbořeniště 1 1
zast. pl. 1027 225598
ostat.pl. jiná plocha 470 901024
ostat.pl. manipulační pl. 46 69723
ostat.pl. neplodná půda 62 57583
ostat.pl. ostat.komunikace 280 372856
ostat.pl. pohřeb. 2 6516
ostat.pl. silnice 34 117115
ostat.pl. skládka 1 8656
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 38513
ostat.pl. zeleň 60 128911
Celkem KN 4255 15344816
Par. DKM 4255 15344816
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 10
č.p. jiná st. 10
č.p. les.hosp 1
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 566
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 2
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 9
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 126
bez čp/če jiná st. 162
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 18
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 1007
byt.z. byt 79
obč.z. byt 3
Celkem JED 82
LV 1208
spoluvlastník 1738

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.06.2007 Převedení mimo KPÚ
DKM-KPÚ 06.06.2007 1:1000 27.06.2007 *)
THM-V 1:1000 31.12.1979 27.06.2007 THM + FUO
THM-V 1:1000 01.08.1976 27.06.2007
S-SK GS 1:2880 1870 31.12.1979 část do 01.08.1976


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 14:54

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.