k.ú.: 679836 - Nejdek u Lednice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Břeclav email: kp.breclav@cuzk.cz
Sady 28.října 16/720, 69002 Břeclav telefon: 519361361 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3704 - Břeclav NUTS4 CZ0644
Obec 584631 - Lednice NUTS5 CZ0644584631
Pracoviště 704 - Břeclav

Obec s rozšířenou působností 6204 - Břeclav
Pověřený obecní úřad 62041 - Břeclav

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 90 2332526
zahrada 94 85297
ovoc. sad 4 57899
travní p. 70 704614
lesní poz 50 1403718
vodní pl. nádrž přírodní 1 15085
vodní pl. nádrž umělá 15 191811
vodní pl. rybník 1 1948
vodní pl. tok přirozený 9 96889
vodní pl. tok umělý 33 100473
vodní pl. zamokřená pl. 1 3871
zast. pl. společný dvůr 9 895
zast. pl. zbořeniště 2 729
zast. pl. 122 95776
ostat.pl. jiná plocha 54 38632
ostat.pl. manipulační pl. 8 13338
ostat.pl. neplodná půda 31 199106
ostat.pl. ostat.komunikace 54 111988
ostat.pl. pohřeb. 1 1589
ostat.pl. silnice 3 15238
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2022
ostat.pl. zeleň 6 10892
Celkem KN 659 5484336
Par. DKM 659 5484336
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 53
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 24
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 1
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 120
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 187
spoluvlastník 258

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2006 Z-8455/2006-704
DKM-KPÚ 09.02.2006 1:1000 20.04.2006 *) Z-1151/2006-704
ZMVM 1:2000 01.04.1992 16.10.2006 1.11.1981 1:2000,
Ost. 1:2880 01.01.1947 01.04.1992 Grafický přídělový plán
S-SK ŠS 1:2880 1824 01.01.1947 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Břeclav.

vypočteno: 25.05.2022 12:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.