k.ú.: 679844 - Ledvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567655 - Ledvice NUTS5 CZ0426567655
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4201 - Bílina
Pověřený obecní úřad 42011 - Bílina

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 8 213421
zahrada 111 37008
ovoc. sad 1 3780
travní p. 30 201091
lesní poz les(ne hospodář) 28 801520
lesní poz 31 417156
vodní pl. nádrž přírodní 1 1454
vodní pl. nádrž umělá 8 38900
vodní pl. tok přirozený 4 1449
vodní pl. tok umělý 7 21780
vodní pl. zamokřená pl. 6 24167
zast. pl. zbořeniště 8 1339
zast. pl. 222 52508
ostat.pl. dráha 5 18286
ostat.pl. jiná plocha 227 2201231
ostat.pl. manipulační pl. 39 719269
ostat.pl. neplodná půda 23 28247
ostat.pl. ostat.komunikace 77 85271
ostat.pl. pohřeb. 2 7518
ostat.pl. silnice 4 5698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17974
ostat.pl. zeleň 21 67576
Celkem KN 869 4966643
Par. DKM 3 2906
Par. KMD 866 4963737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 21
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 116
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 46
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 218
LV 174
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2009
S-SK GS 1:2880 1842 16.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.