k.ú.: 679895 - Lelekovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583286 - Lelekovice NUTS5 CZ0643583286
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6209 - Kuřim
Pověřený obecní úřad 62091 - Kuřim

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 444 577756
zahrada 992 733980
ovoc. sad 50 73347
travní p. mez, stráň 4 2348
travní p. 314 326985
lesní poz les s budovou 12 5170
lesní poz ostat.komunikace 2 1737
lesní poz školka 1 14798
lesní poz 233 4770002
vodní pl. nádrž umělá 1 75
vodní pl. tok přirozený 155 23608
vodní pl. tok umělý 25 1111
vodní pl. zamokřená pl. 20 4805
zast. pl. zbořeniště 4 460
zast. pl. 957 238168
ostat.pl. jiná plocha 389 131287
ostat.pl. manipulační pl. 55 27355
ostat.pl. neplodná půda 236 93396
ostat.pl. ostat.komunikace 576 177611
ostat.pl. pohřeb. 5 5509
ostat.pl. silnice 7 32682
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 27825
ostat.pl. zeleň 36 17725
Celkem KN 4526 7287740
Par. DKM 4526 7287740
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 11
č.p. rod.dům 612
č.p. výroba 6
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 161
č.e. tech.vyb 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 9
rozestav. 1
s roz.jed 1
Celkem BUD 953
byt.z. byt 11
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 18
obč.z. j.nebyt 16
obč.z. rozest. 6
Celkem JED 52
LV 1309
spoluvlastník 1763

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 21.01.2003
THM-V 1:2000 01.01.1979 20.01.2003
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.12.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 25.05.2022 11:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.