k.ú.: 679925 - Lenešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566322 - Lenešice NUTS5 CZ0424566322
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1814 9176262
chmelnice 77 708792
zahrada 513 172549
ovoc. sad 2 21013
travní p. 48 185319
lesní poz les(ne hospodář) 1 225083
lesní poz 93 490731
vodní pl. nádrž přírodní 1 4544
vodní pl. nádrž umělá 16 27757
vodní pl. rybník 34 1108688
vodní pl. tok přirozený 35 15259
vodní pl. tok umělý 7 15531
vodní pl. zamokřená pl. 3 63477
zast. pl. společný dvůr 44 8674
zast. pl. zbořeniště 16 11257
zast. pl. 851 248271
ostat.pl. dráha 37 79465
ostat.pl. jiná plocha 280 140862
ostat.pl. manipulační pl. 211 208863
ostat.pl. neplodná půda 295 417457
ostat.pl. ostat.komunikace 588 273020
ostat.pl. pohřeb. 2 5872
ostat.pl. silnice 37 101975
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 19393
ostat.pl. zeleň 3 2301
Celkem KN 5016 13732415
Par. DKM 5016 13732415
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 7
č.p. rod.dům 557
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 4
č.e. garáž 6
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 67
bez čp/če jiná st. 51
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.rekr 18
bez čp/če tech.vyb 14
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 56
rozestav. 5
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 837
byt.z. byt 42
Celkem JED 42
LV 825
spoluvlastník 1094

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.06.2015
DKM-KPÚ 14.06.2003 1:1000 06.10.2003 *) část k.ú. - Lenešice jih
FÚO 1:2000 01.01.1982 05.06.2015
S-SK GS 1:2880 1843 01.01.1982


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 20.05.2022 20:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.