k.ú.: 679992 - Leskovec u Vítkova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 506451 - Březová NUTS5 CZ0805506451
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8122 - Vítkov
Pověřený obecní úřad 81221 - Vítkov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 359 3024862
zahrada 164 98547
travní p. 225 274557
lesní poz 121 1006503
vodní pl. nádrž umělá 2 12089
vodní pl. tok přirozený 41 19414
zast. pl. zbořeniště 9 1142
zast. pl. 156 54685
ostat.pl. jiná plocha 100 60197
ostat.pl. manipulační pl. 12 37130
ostat.pl. neplodná půda 21 16477
ostat.pl. ostat.komunikace 98 70093
ostat.pl. silnice 2 27289
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7348
Celkem KN 1311 4710333
Par. KMD 1311 4710333
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 8
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 78
č.p. rod.rekr 21
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 153
byt.z. byt 29
byt.z. rozest. 2
Celkem JED 31
LV 215
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.07.2011
S-SK ŠS 1:2880 1836 28.07.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 07:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.