k.ú.: 680001 - Leskovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vsetín email: kp.vsetin@cuzk.cz
Smetanova 810, 75511 Vsetín telefon: 571428070 fax:571428072

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3810 - Vsetín NUTS4 CZ0723
Obec 544264 - Leskovec NUTS5 CZ0723544264
Pracoviště 810 - Vsetín

Obec s rozšířenou působností 7212 - Vsetín
Pověřený obecní úřad 72123 - Vsetín

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 1013891
zahrada 232 114232
travní p. mez, stráň 3 1352
travní p. 1092 2210033
lesní poz 908 5569446
vodní pl. tok přirozený 43 127754
zast. pl. zbořeniště 30 3738
zast. pl. 403 102852
ostat.pl. dráha 4 80143
ostat.pl. jiná plocha 198 35617
ostat.pl. manipulační pl. 21 29625
ostat.pl. neplodná půda 403 314129
ostat.pl. ostat.komunikace 293 199866
ostat.pl. pohřeb. 1 2115
ostat.pl. silnice 91 38591
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 13665
Celkem KN 4325 9857049
Par. KMD 4325 9857049
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 101
č.p. byt.dům 3
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 121
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 10
bez čp/če zem.stav 72
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 399
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 525
spoluvlastník 767

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.06.2017
KM-D 1:2000 20.12.2000 26.06.2017
S-SK ŠS 1:2880 1829 20.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vsetín.

vypočteno: 23.05.2022 07:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.