k.ú.: 680028 - Slezská Harta - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597546 - Leskovec nad Moravicí NUTS5 CZ0801597546
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8103 - Bruntál
Pověřený obecní úřad 81031 - Bruntál

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 22 755768
zahrada 37 16367
travní p. 34 131241
lesní poz 16 932798
vodní pl. nádrž umělá 2 96437
vodní pl. tok přirozený 8 28015
zast. pl. zbořeniště 25 8227
zast. pl. 27 43055
ostat.pl. jiná plocha 25 35121
ostat.pl. manipulační pl. 5 919
ostat.pl. neplodná půda 23 16049
ostat.pl. ostat.komunikace 39 31108
ostat.pl. pohřeb. 1 1330
ostat.pl. silnice 13 51566
Celkem KN 277 2148001
Par. KMD 277 2148001
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 26
LV 45
spoluvlastník 57

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.02.2015
S-SK ŠS 1:2880 1836 25.02.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 20.05.2022 19:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.