k.ú.: 680052 - Jedlina - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561002 - Lesná NUTS5 CZ0327561002
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 39 10811
travní p. 235 2250076
lesní poz mez, stráň 1 67
lesní poz ostat.komunikace 1 6354
lesní poz 90 9792208
vodní pl. nádrž umělá 3 1546
vodní pl. rybník 2 2178
vodní pl. tok přirozený 4 5288
vodní pl. tok umělý 1 2348
zast. pl. zbořeniště 4 7312
zast. pl. 4 2032
ostat.pl. jiná plocha 58 412322
ostat.pl. neplodná půda 13 10003
ostat.pl. ostat.komunikace 60 127124
ostat.pl. pohřeb. 1 3589
ostat.pl. silnice 4 52356
Celkem KN 520 12685614
Par. DKM 39 199632
Par. KMD 481 12485982
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 4
LV 25
spoluvlastník 31

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 29.05.2022 05:08

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.