k.ú.: 680079 - Pavlův Studenec 1 - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561002 - Lesná NUTS5 CZ0327561002
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 15404
zahrada 13 13238
travní p. 30 372476
lesní poz 75 25940541
vodní pl. nádrž umělá 5 7001
vodní pl. tok přirozený 3 5237
vodní pl. tok umělý 1 749
zast. pl. zbořeniště 1 2139
zast. pl. 35 10471
ostat.pl. jiná plocha 28 58730
ostat.pl. neplodná půda 7 30215
ostat.pl. ostat.komunikace 31 160879
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 94836
Celkem KN 234 26711916
Par. KMD 234 26711916
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 35
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 25
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 29
LV 28
spoluvlastník 38

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.10.2012
S-SK GS 1:2880 1838 11.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:30

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.