k.ú.: 680117 - Zahájí u Lesné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 561002 - Lesná NUTS5 CZ0327561002
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 11 1627
travní p. 99 1290648
lesní poz 23 667118
vodní pl. nádrž umělá 1 178
vodní pl. rybník 1 11293
vodní pl. tok přirozený 3 1575
zast. pl. 1 762
ostat.pl. jiná plocha 24 16164
ostat.pl. neplodná půda 12 17776
ostat.pl. ostat.komunikace 26 49929
Celkem KN 201 2057070
Par. KMD 201 2057070
Typ údaje Způsob využití Počet
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 1
LV 9
spoluvlastník 12

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.11.2015
S-SK GS 1:2880 1838 19.11.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 07:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.