k.ú.: 680125 - Hoštice nad Labem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 4678
zahrada 29 49364
ovoc. sad 3 59164
travní p. 181 1127883
lesní poz 90 1121226
zast. pl. zbořeniště 9 3685
zast. pl. 28 20058
ostat.pl. jiná plocha 27 17261
ostat.pl. neplodná půda 56 91232
ostat.pl. ostat.komunikace 54 55207
ostat.pl. silnice 2 5690
Celkem KN 481 2555448
Par. DKM 481 2555448
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 15
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 27
LV 68
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.12.2000
ZMVM 1:2000 17.09.1990 20.12.2000
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 18:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.