k.ú.: 680176 - Lesná u Znojma - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594342 - Lesná NUTS5 CZ0647594342
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 329 2570329
zahrada 116 103978
travní p. 59 199979
lesní poz les(ne hospodář) 10 56100
lesní poz 5 45948
vodní pl. nádrž umělá 2 4213
vodní pl. tok přirozený 11 5441
zast. pl. společný dvůr 1 298
zast. pl. zbořeniště 3 800
zast. pl. 194 90928
ostat.pl. jiná plocha 52 24627
ostat.pl. manipulační pl. 53 100717
ostat.pl. neplodná půda 3 9133
ostat.pl. ostat.komunikace 109 144213
ostat.pl. pohřeb. 1 939
ostat.pl. silnice 18 45313
ostat.pl. skládka 1 7856
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 17115
ostat.pl. zeleň 4 5396
Celkem KN 979 3433323
Par. DKM 979 3433323
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 5
č.p. zem.used 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 34
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 25
Celkem BUD 182
byt.z. byt 5
byt.z. dílna 1
Celkem JED 6
LV 194
spoluvlastník 267

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 12.09.2006 1:1000 12.09.2006 *) část extravilánu (dle JPÚ), DKM je na celém k.ú.
DKM 1:1000 16.12.2003 intravilán + část extravilánu (mimo JPÚ)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 11.09.2006


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 25.05.2022 11:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.