k.ú.: 680192 - Lesní Hluboké - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583294 - Lesní Hluboké NUTS5 CZ0643583294
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6214 - Rosice
Pověřený obecní úřad 62141 - Rosice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 360 1142254
zahrada 159 75252
ovoc. sad 7 24016
travní p. 87 121138
lesní poz les s budovou 3 81
lesní poz 122 3294560
vodní pl. nádrž umělá 1 505
vodní pl. tok přirozený 4 16749
zast. pl. zbořeniště 4 708
zast. pl. 184 41925
ostat.pl. dálnice 7 18976
ostat.pl. jiná plocha 50 25677
ostat.pl. manipulační pl. 15 6493
ostat.pl. neplodná půda 81 63461
ostat.pl. ostat.komunikace 49 58749
ostat.pl. silnice 11 42509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 19
ostat.pl. zeleň 22 44623
Celkem KN 1167 4977695
Par. KMD 1167 4977695
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 37
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. víceúčel 1
č.e. garáž 5
č.e. jiná st. 3
č.e. obč.vyb. 4
č.e. rod.rekr 21
č.e. víceúčel 2
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 182
byt.z. byt 8
byt.z. garáž 8
Celkem JED 16
LV 236
spoluvlastník 307

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.12.2011
S-SK ŠS 1:2880 1825 13.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.