k.ú.: 680249 - Lesonice u Moravského Krumlova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594351 - Lesonice NUTS5 CZ0647594351
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1662 4054004
zahrada 170 74933
lesní poz 546 2201868
vodní pl. nádrž umělá 1 3403
vodní pl. tok přirozený 2 313
vodní pl. tok umělý 27 2511
zast. pl. zbořeniště 6 1807
zast. pl. 152 78390
ostat.pl. jiná plocha 18 7730
ostat.pl. manipulační pl. 28 10117
ostat.pl. neplodná půda 12 4641
ostat.pl. ostat.komunikace 448 88247
ostat.pl. silnice 5 46123
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 21113
ostat.pl. zeleň 5 2181
Celkem KN 3089 6597381
Par. KMD 3089 6597381
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 42
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 77
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 149
LV 372
spoluvlastník 557

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.10.2009
S-SK ŠS 1:2880 1825 15.10.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 02:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.